Skip to main content

Items starting with N

Norsk pensjons syke mann: Har man nå funnet kuren for fripolisen?

Norsk pensjons syke mann: Har man nå funnet kuren for fripolisen?

Nordmenn har en formue plassert i såkalte fripoliser. Som pensjonssparing har disse vært dårlige verktøy. Nå varsles en ny medisin.

Blogg – 19. februar 2021 Nytt prinsipp og nye floker

Nytt prinsipp og nye floker

De nye reglene for (under)regulering av løpende pensjon skaper utfordringer for andre deler av pensjonssystemet. Hvordan kan de løses best?