Skip to main content

Items starting with I

Innskuddspensjon i privat sektor – en innføring

Innskuddspensjon i privat sektor – en innføring

Alle bedrifter i privat sektor skal opprette sparing til tjenestepensjon for sine ansatte. Etter pensjonsreformen er den klart vanligste formen for denne sparingen innskuddspensjon.