Skip to main content

Letter på sløret om hvordan den store reformen tok form

Letter på sløret om hvordan den store reformen tok form

Da pensjonsreformen entret scenen for fullt i 2011 var dette med et langt og konfliktfylt bakteppe. Et nytt forskningsprosjekt har kartlagt hva som skjedde i kulissene.

Av: Alf Tore Bergsli – 05. november 2018

Pensjonsreformen blir gjerne ansett som en av de aller største politiske reformene i nyere tid. Her ble en rekke prinsipper for hvordan pensjonen din spares opp og utbetales bestemt. Reformen trådte i kraft i 2011.

Men hvordan skjedde alt dette? Forskerne Anne Skevik Grødem ved Institutt for samfunnsforskning og Jon M. Hippe ved Fafo har intervjuet 18 av de mest sentrale personene i den tiårige prosessen, gjengitt av Forskning.no.

De har intervjuet duoen og oppsummerer de viktigste funnene slik:

  • Uten et initiativ i 2001, tatt av Finansdepartementet med Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen i spissen, ville neppe prosessen ha kommet i gang.
  • LO sto lenge utenfor, men fikk igjen en framtredende plass ved bordet senere i prosessen. Årsaken er at AFP også måtte reformeres.
  • LO sikret seg etter hvert viktige seire. Dette gjelder både fordelingsprofilen i folketrygden, og de sjenerøse ordningene for AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor.

– Slik ser vi at hele prosessen rundt pensjonsreformen både begynner og slutter med AFP, sier Anne Skevik Grødem til Forskning.no.

Generelt var det få personer som var tungt involvert i hvordan reformen ble utformet. Nevnte finansminister, senere stabssjef, Schjøtt-Pedersen, statsminister Jens Stoltenberg og arbeidsminister Bjarne Håkon Hansen anses for å være blant de aller mest sentrale.