LO, NHO, Virke, YS, Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet deltar i arbeidsgruppen. Finanstilsynet gir faglig bistand til utredningen.

Underveis i arbeidet vil det bli invitert til et innspillsmøte med interessenter som ikke er representert direkte i arbeidsgruppen.

Kilde: Nyhet på Regjeringen.no: Oppstart for arbeidet med pensjon fra første krone