Følg med på det som skjer på pensjonsfeltet

Pensjonslab vil her samle informasjon om viktige datoer og arrangementer som gjelder politikk, kunnskap og forskning innen pensjonsfeltet.

Dersom du har tips til arrangementer som bør med, send en epost til atb@fafo.no.

 

Høringsfrist: Ny vurdering av tillegg til uføres alderspensjon

 
Fra: 13. des. 2019   kl.  
Til: 13. des. 2019   kl.  
Sted: -  

 

Regjeringen foreslår endringer i ordning for uføres alderspensjon. Nærmere bestemt foreslår de å fjerne et tillegg som skulle innebære en delvis skjerming for levealderjusteringen som fulgte av pensjonsreformen. Dette tillegget er gitt for personer født i 1944–1953, men foreslås nå ikke videreført til yngre årskull.

Oppsummert i en pressemelding i forbindelse med høringsnotatet (regjeringen.no):

  • De arbeidsføre står totalt sett lenger i arbeid etter pensjonsreformen, men det gjelder i særlig grad de som jobber i privat sektor med AFP-avtale, siden de ikke lenger må slutte i arbeid for å kunne motta AFP.
  • Den gjennomsnittlige avgangsalderen blant de som ikke jobber i AFP-bedrift er om lag på samme nivå som før reformen.
  • En god del velger å slutte i arbeid allerede ved 62 års alder. Det er kun et mindretall av arbeidsstyrken som står i arbeid til 67 år eller mer.
  • Pensjonen blir høyere for hvert år en utsetter uttaket. Uføre kan først ta ut alderspensjonen fem år senere enn arbeidsføre som slutter i jobb ved 62 år. Ved å kunne utsette uttaket av alderspensjon til de fyller 67 år får uføre dermed en vesentlig høyere pensjon sammenliknet med en som går av med pensjon som 62-åring. Gevinsten for den enkelte kan bety en inntektsøkning på om lag 30 prosent.
  • Uføre får dermed et betydelig høyere pensjonsnivå enn det de ville fått dersom de ikke hadde blitt uføre, men valgt å gå av ved 62 år. Et eventuelt skjermingstillegg ville forsterket dette ytterligere.

Høringsfristen er 13. desember 2019.

 
 
 
 
 

 

Kommende hendelser og seminarer

30. okt

Forskningskonferansen 2020

09:30 - 12:00
Desember 2019
M T O T F L S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

logoer


Ansvarlige for nettsiden: Anne Skevik Grødem (ISF) og Ståle Østhus (Fafo)