Tidsfrist for forhandlinger om særaldersgrenser

 
Fra: 01. nov. 2019   kl.  
Til: 01. nov. 2019   kl.  
Sted: -  

 

I forbindelse med endringene innen pensjonsordningen for offentlig ansatte ser man også på særaldersgrenser – altså egne aldersgrenser for pensjonering som mange yrker har. Forhandlingene involverer representanter for arbeidstakerne, arbeidsgiverne og regjeringen.

1. november er satt som frist for disse forhandlingene.

Les mer om dette på regjeringen.no.

Se også:

Prop. 87 L (2018–2019):Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor)

 
 
 
 
 

 

 

logoer


Ansvarlige for nettsiden: Anne Skevik Grødem (ISF) og Ståle Østhus (Fafo)