PensjonsLAB setter av gårde – åpningsseminar

Foto: Colourbox.com

En rekke forskere vil spre kunnskap på prosjektets åpningsseminar 14. mars. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie holder åpningsinnlegget. Arrangementet er dessverre fulltegnet.

Av: Alf Tore Bergsli – 30. januar 2019

Hvordan har pensjonsreformen endret nordmenns pensjoner og trygdeutbetalinger? Forskningsgruppen PensjonsLAB - «Nytt pensjonssystem – Legitimitet, Atferdsvirkninger og Bærekraft» - skal de neste årene utrede hvordan vårt nye pensjonssystem fungerer, samt reformens mange konsekvenser.

Gruppen består av Institutt for samfunnsforskning, Fafo, Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå. Prosjektet er en langsiktig satsing, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet i perioden 2018–2021.

Det første seminaret i regi av PensjonsLAB finner sted i regjeringskvartalet 14. mars i Arbeids- og sosialdepartements lokaler. Her vil prosjektets forskere presentere kunnskap innen en rekke sentrale tema på pensjonsfeltet.

Påmelding og venteliste er dessverre stengt som følge av stor interesse og et begrenset antall plasser.

_______________________________________________________________________

Program

12:00 Registrering og enkel servering

12:30 Statsråden åpner

12:45 Prosjektlederne Anne Skevik Grødem (ISF) og Jon M. Hippe (Fafo) orienterer om PensjonsLAB

13:00 Professor Traute Meyer (University of Southampton): Pension reforms in Europe and their consequences.

13:45 PAUSE

14:00 Forsker Axel West Pedersen (ISF): Levealderjustering og aldersgrenser i pensjonssystemene – nordiske modeller og forbilder

14:20 Forsker Tove Midtsundstad (Fafo): Effekter av aldersgrensene
•    Spørsmål og kommentarer Pedersen og Midtsundstad

14:45 Anne Skevik Grødem (ISF): Befolkningens kunnskap om pensjon

15:00 Kommentarinnlegg og samtale. 
•    Kari Østerud, Senter for Seniorpolitikk
•    Eystein Gjelsvik, LO
•    Kristin Diserud Mildal, NHO

15:25 Avslutning ved avdelingsdirektør Dag Holen (Arbeids- og sosialdepartementet).

Kommende hendelser og seminarer

14. mar

SPK-kurs om pensjonsrettigheter (født 1962 eller tidligere)

00:00 - 00:00

14. mar

PensjonsLABs åpningsseminar

12:00 - 15:30

28. mar

HR Norges pensjonskonferanse

00:00 - 00:00
  Hele kalenderen

logoer


Ansvarlige for nettsiden: Anne Skevik Grødem (ISF) og Jon M. Hippe (Fafo)